• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Glashusene er en ejerforening fordelt på 30 huse. Husene ejes individuelt, mens hovedparten af udearealerne er fælleseje. Det samme gælder fælleshuset.

De fleste beslutninger omkring dagligdagen i Glashusene træffes på vores fællesmøder, hvor vi diskuterer stort og småt - fra madordning og nyttehaver til placering af skaterbane, trampolin og æbletræer.

Fællesmøderne foregår i en hyggelig og uformel stemning, mens der en gang om året afholdes en generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges, og budgetter og andre større ting drøftes og godkendes.