Ejerforeningen Glashusene – overordnet vision og projekt

 

September 2006

 

Ejerforeningen Glashusene er startet af en gruppe borgere i alderen 30 til 40 år - enten med børn eller på vej til at få det, hvoraf mange er bosiddende i København. Fælles for os er, at vi gerne vil ud af byen, men har ikke lyst til at opgive den fællesskabs- og netværksbaserede livsstil, som vi har etableret gennem årene. I vores søgning efter den ideelle kombination mellem land og by, har vi kastet vores kærlighed på Trekronerområdet, der med sin fremtids- og fællesskabsbaserede betoning rammer lige i hjertet af vores sociale og økonomiske boligambitioner.

 

Fællesskab

 

Vores ønske er en ejerforening af 30 selvstændige boliger i rækkehusform. Den enkelte bolig vil blive udstyret med mindre udendørsareal, men det overordnede udendørsareal vil blive planlagt som en fællesløsning, der især tager udgangspunkt i børnenes behov om et frirum. Vi planlægger legeplads, mindre boldbane og forsøger at skabe så vide rammer for børnenes leg og venskab som muligt. For de voksne planlægger vi et større fælles haveareal, fælles terrasse og selvfølgelig et fælleshus, som beboerne kan bruge til fællesspisning eller individuelt behov.

 

Vi arbejder desuden med muligheden for at etablere fælles indkøbsordning af kød, grøntsager, vin og andre dagligvarer for på den måde at lette det daglige arbejde for den enkelte familie samt opnå nogle økonomiske og miljømæssige fordele.

 

Vi ser vores ejerforening som en integreret del af fremtidens boligområde i Trekroner. Derfor ønsker vi også at åbne op for samarbejde med de øvrige boligforeninger i området. Her tænkes f.eks. på delebilordning, etablering af fællesområde for børn og unge og fællesaktiviteter af underholdnings- eller oplysningsmæssig karakter. Kort sagt ønsker vi en bebyggelse, der giver gode muligheder for samarbejde og fællesskab mellem børn og voksne – ikke bare internt i ejerforeningen men også på tværs af de forskellige boformer, der efterhånden opstår i Trekronerområdet. 

 

Økonomi

 

Det nuværende boligmarked levner ikke meget plads til familier, som efterspørger den slags fællesskaber og samtidigt ikke ønsker at binde hele rådighedsbeløbet i mursten. Foreningens ambition er derfor at gøre det muligt at etablere 100-140 kvm bolig for omkring 2.6 – 3.2 mio. kroner.

 

Beliggenhed

 

Som sagt finder vi området i Trekroner ideelt, fordi det er udlagt til nytænkende og spændende byggeri og i dag rummer en pionerånd, som vil være en god ramme om glashusene. Desuden findes i dag boligforeninger i området, der indeholder nogle af de samme visioner og ideer, som vi har for Glashusene og området generelt.  

 

Arbejdsgrupper

 

Foreningen Glashusene er allerede en eksisterende forening med 30 aktive familier, der alle er involveret i projektet. Vi har nedsat en bestyrelse og delt os op i en række arbejdsgrupper, der hver ser på, hvordan vi indretter os med hensyn til fællesarealer, miljø, hjemmeside, byggeteknik osv.

 

På foreningens vegne

 

Jesper Birn Lindeberg