Formand: John Hatting
Næstformand:

Inge Langberg Kjær

   

Bestyrelsesmedlemmer:

Søren Dyck-Madsen

Jacob Lentz

Nicolai Ballin

Kasserer:

Trine Næraa-Nicolajsen

   
Suppleant:
Chritian Heiring